Hoćeš li prisustvovati?    Da,dolazimNažalost ne dolazim